Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 7. marca 2023

Dátum účinnosti 01.03.2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti TOUCH GLASS sro, Mníchova Lehota 352, Slovensko 913 21, Slovensko, e-mail: touchglasstn@gmail.com, telefón: +421911500178 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webovej stránke ( https://sklenarstvo-trencin.eu/ ). (služba”). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

INFORMÁCIE, KTORÉ Zhromažďujeme:

Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:meno, email, telefónne číslo

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

Zber spätnej väzby od zákazníkov, podpora, spravovať objednávku zákazníka

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.

 

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás 30 dní alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je vymáhanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

VAŠE PRÁVA:

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na adresu touchglasstn@gmail.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich nebudete môcť používať.

 

COOKIES ATD.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 

BEZPEČNOSŤ:

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

 

ODKAZY NA TRETIE STRANY A POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:

Ak máte nejaké otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na nášho referenta pre sťažnosti na adresu TOUCH GLASS sro, Mníchova Lehota 352, e-mail: touchglasstn@gmail.com. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.